Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32131381.

Klik op onderstaande link om de algemene voorwaarden te openen.
https://www.willemdeboer.nl/AlgemeneVoorwaardenWdBPS.pdf
Copyright © Willem de Boer 2018 | Gerealiseerd door DIXID